پک شکم و پهلو نیوشا ۴۰ روزه

123هزار تومان

کاهش وزن تا 6 کیلو گرم
کاهش سایز تا 6 سایز
 طریقه مصرف همراه با محصول ارسال میشود
 ارسال به سراسر کشور