برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

گیاه آهوزبان

آهوزبان گیاهی است چند ساله و کوچک به ارتفاع 8 تا 20 سانتی متر و بدون کرک از خانواده سرخس ها Ophioglossaceae. ساقه زیرزمینی کوتاه و فیبری است. این گیاه دارای یک برگ عقیم و یک برگ اسپور است، این دو برگ دارای دمبرگ مشترک، برگ عقیم مرکب و دارای 4-6 جفت برگچه و یک …

ادامه مطلب

گیاه آندیو

آندیو، گیاهی است از خانوادهی کاسنی، دارای برگهای دراز و تکه تکه و مجعد و تابدار یا فری که در باغ های سبزی کاری و در جالیز صیفی میکارند. در این گیاه ویتامین B به وفور یافت میشود.اگر خورده شود کبد را تقویت و خون را تصفیه میکند. در ادامه این مقاله از سری محتواهای …

ادامه مطلب

درختچه‌ آناغورس

در ادامه این مقاله از سری محتواهای گیاهان دارویی وب سایت طب سنتی به معرفی و خواص درمانی درختچه‌ی آناغورس میپردازیم. نام های دیگر درختچه‌ی آناغورس: قره تاج عود متن خرنوب الخنازیر ام الکلب مشخصات درختچه‌ آناغورس: گیاهی است از خانوادهی Leguminosae، درختچه ی کوچکی است به بلندی تا سه متر. برگهای آن مرکب و …

ادامه مطلب

آناغالس

آناغالس یکی از اعضای خانواده Primulaceaeاست، گیاهی یک ساله که کمتر از یک فوت از سطح زمین بلند می شود. ساقه مربعی شکل، برگهای مقابل بدون دم برگ، بیضی شکل یا نوک تیز، گلها قرمز یا آبی آسمانی و دم گل بلندتر است. این میوه دارای کپسول گل دهنده ای است که از سر آن …

ادامه مطلب